Obchodní podmínky

I. Identifikace smluvních stran:

 1. Provozovatel obchodu ZLATO-STŘÍBRO.cz, dále jen prodávající:
  Eva Fričová se sídlem Rumburská 50, 277 21 Liběchov, IČO 48571601
  a
 2. Kupující, kterým se stává fyzická či právnická osoba, která řádně vyplní příslušné objednávkové či registrační formuláře obchodu. Osoba se stává kupujícím i v případě, že objedná zboží jiným způsobem (e-mailem, telefonicky) a nevznese námitky proti rekapitulaci objednávky zaslané prodávajícím na e-mail kupujícího. Kupující odpovídá za správnost vyplněných identifikačních údajů (jméno a příjmení, přesná adresa, telefon a e-mail). Prodávající má právo ověřit telefonicky či e-mailem údaje uvedené v objednávce.

II. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely doručení objednávky, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Kupující má právo rozhodnout se, zda bude chtít být informován o marketingových aktivitách - slevy, akce apod. a zda bude obchod hodnotit na nezávislém portále Heuréka.cz.

Provozovatel obchodu se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou nutných informací pro dopravce a další poskytovatele služeb, a případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Kupující je podrobně informován o ochraně osobních údajů.

 

III. Vznik kupní smlouvy

1. Závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v dohodnuté lhůtě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. Závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

Předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované na stránkách obchodu ZLATO-STŘÍBRO.cz dle názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dostupnosti. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dostupnosti je buď doba, na které se smluvní strany dohodly, nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na ZLATO-STŘÍBRO.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. Objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Objednávka může být ze strany kupujícího zrušena a ze strany prodávajícího neakceptována po vzájemné dohodě smluvních stran. Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku nebo její část neakceptovat v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo došlo k vyprodání skladových zásob. V tomto případě bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, maximálně do 14 dnů od dohody smluvních stran. Prodávající si též vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem od zákazníka, na jehož adresu byla v minulosti zaslána zásilka na dobírku, kterou nepřevzal.

3. Doprava

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (přepravce). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty či Zásilkovny). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

4. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží od přepravce či na dohodnutém výdejním místě kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou. Prodávájící informuje kupujícího o termínu odeslání zboží. V případě, že zásilka není ve lhůtě 3 pracovních dnů přepravcem doručena ani přepravce neoznámí její uložení, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího, aby prověřil pohyb zásilky. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit přepravci či předávajícímu.

5. Úložní doba

V případě, že kupující není přepravcem zastižen na dodacím místě, může být zásilka uložena na místě určeném přepravcem. Kupující se zavazuje převzít zaslané zboží nejpozději v poslední den úložní lhůty. V případě opakovaného zaslání téže zásilky z důvodu způsobeného kupujícím (neúplná adresa, neoznačená schránka) je vybírán poplatek 79 Kč včetně DPH. V případě, že si kupující nevyzvedne či odmítne zásilku zaslanou na dobírku, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím poplatek ve výši 100 Kč včetně DPH na úhradu expedičních nákladů.

6. Částečné plnění, rozdělení objednávky

Smluvní strany se mohou dohodnout na částečném plnění objednávky na více typů zboží s různou dobou dostupnosti. Objednávka může být po dohodě smluvních stran rozdělena do dvou či několika zásilek, s tím, že náklady na přepravu jsou kupujícímu účtovány pouze jednou.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na ZLATO-STŘÍBRO.cz, úhrada v hotovosti není možná. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě nakupujícího. V ceně zboží je zahrnuté odpovídající dárkové balení. Provozovatel přijímá veškeré platby pouze na účet, na účet jsou připisovány též dobírkové poukázky.

2. Cena dopravy

K ceně předmětu koupě bude připočítán poplatek za dopravu dle tohoto sazebníku:

Doprava zboží v hodnotě nad 1.500 Kč vč. DPH:

 • Cenné psaní České pošty (též POSTE RESTANTE s vyzvednutím na poště či osobní vyzvednutí na pobočkách Zásilkovny: 0 Kč
 • Platba dobírkou, kartou, online převodem, převodem: 0 Kč

 

Doprava zboží v hodnotě do 1.500 Kč vč. DPH:

 • Osobní vyzvednutí na pobočkách Zásilkovny: 79 Kč
 • Cenné psaní České pošty (též POSTE RESTANTE): 75 Kč
 • Příplatek za dobírku, včetně platby kartou při doručení: 40 Kč
 • Platba kartou, online převodem, převodem: 0 Kč

 

Další poplatky:

 • Manipulační poplatek na úhradu expedičních nákladů v případě nepřevzetí/odmítnutí zásilky zaslané na dobírku: 100 Kč
 • Manipulační poplatek za druhé odeslání předem placeného zboží v případě, že řádně odeslaná zásilka nemohla být poprvé doručena a byla vrácena zpět prodávajícímu, protože kupující zadal do objednávky neúplnou nebo chybnou adresu. (Při zaslání do zaměstnání neuvedl firmu, v domě není uveden na zvoncích, nemá schránku, chyba v adresních údajích apod.): 100 Kč 

Doprava na Slovensko

 • Cena dopravy na Slovensko je dohodnuta smluvně dle hodnoty a rozměrů zásilky, a dle aktuálního kurzu. Orientační cena zásilky na Slovensko činí max. 150 Kč (cca 6 eur). O ceně dopravy na Slovensko v eurech informuje prodejce zákazníka vždy nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky.

Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty i expediční náklady a balné. 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného, kompletního a nepoužívaného předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství a veškerého označení použitého výrobcem nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující je oprávněn též ve lhůtě 14 dnů od data převzetí předmětu koupět oznámit písemně (též elektronicky) prodávajícímu svůj úmysl odstoupit od kupní smlouvy, a teprve poté do 14 dnů nepoužitý a nepoškozený předmět koupě v původním obalu včetně příslušenství a veškerého značení od výrobce prodávajícímu vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu částku dříve než kupující zboží vrátí či prokáže, že jej odeslal. Je-li k zakoupenému a řádně zaplacenému předmětu koupě přidán v rámci akční nabídky další předmět zdarma, je v případě odstoupení od kupní smlouvy kupující povinen vrátit i tento nepoškozený a nepoužitý předmět v původním nepoškozeném obalu. V případě, že kupující odstupuje od kupní smlouvy a vrací nekompletní či používaný výrobek, má prodávající nárok na odečtení částky nutné k uvedení předmětu do původního stavu. O nákladech na uvedení výrobku do původního stavu prodávající kupujícího informuje s předstihem písemně (též e-mailem).

Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (výroba na zakázku, gravírování atd.). Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Peníze za vrácené zboží jsou vyplácené výhradně převodem na účet, výplata v hotovosti či zaslání poukázkou není možné. Nevyžádané zásilky na dobírku nepřijímáme.

Pokud kupující vrací část objednávky sestávající z více položek, přičemž mu v původní objednávce vznikl nárok na dopravu zdarma z důvodu hodnoty objednávky nad 1.500 Kč, který není po částečném odstoupení od smlouvy naplněn, je prodávající je oprávněn odečíst od vrácené částky částku vynaloženou na dopravu původní zásilky (dle způsobu dopravy a platby 59 až 120 Kč).

Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních Občanského zákoníku. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít tento vzorový formulář.

 

VII. Záruka a reklamace

1. Záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena výrobcem doba delší. Za záruční list se považuje též doklad o zakoupení věci (faktura). Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, mechanickým poškozením či běžným opotřebením. Poučení o správné péči je přiloženo k dokladu o zakoupení zboží.

2. Oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným (též e-mailovým) oznámením doručeným prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží a zasláním reklamovaného zboží na adresu prodávajícího. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené či vyměněné zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění výrobních vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající. O výsledku reklamačního řízení informuje prodávající písemnou zprávou zaslanou společně s reklamovaným zbožím na adresu kupujícího či osoby, která uplatnila reklamaci.

Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac. dní prodávajícímu. 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

3. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Výměna zboží

Zákazník má nárok na výměnu nepoužívaného zboží do 6 měsíců od data nákupu. První výměnu zboží provádíme ZDARMA, za druhou a každou další výměnu zboží z téže objednávky je vybírán manipulační poplatek 100 Kč. Vyměnit je možné pouze nepoužívané zboží vrácené včetně značení a obalu od výrobce, se všemi identifikačními znaky (certifikáty, kódy s označením). V případě, je zboží viditelně používané, není výměna možná - případně jen s poplatkem za uvedení zboží do původního stavu.

V případě objednávky na Slovensko je prodejce oprávněn účtovat manipulační poplatek 150 Kč (cca 5 eur) za první i za každou případnou další požadovanou výměnu zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy, požadavek na výměnu i veškeré reklamace oznámí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem, doporučenou zásilkou či cenným psaním). Prodávající nepřijímá nevyžádané zásilky zaslané na dobírku!

Veškeré šperky zasílejte prosím s odpovídajícím pojištěním (doporučenou zásilkou či cenným psaním), dobře chráněné proti poškození při přepravě. Za znehodnocení šperků při nevhodném zabalení nenese odpovědnost příjemce ani přepravce.

VIII. Věrnostní program

Při opakovaném nákupu v obchodě ZLATO-STŘÍBRO.CZ má kupující nárok na využití věrnostního bonusového programu. Prodávající si vyhrazuje právo podmínky věrnostního programu změnit. Nárok na využití věrnostního programu není právně vymahatelný.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. V okamžiku, kdy kupující v systému Zlato-stříbro.cz stiskne odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou bezvýhradně akceptovány a stávají se součástí ujednání stran v budoucí kupní smlouvě.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí zákony České republiky.
 3. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.1.2014, včetně následných aktualizací.
O web se stará Ondřej LUKÁŠ